Сайта не е администратор на лични данни и по никакъв начин не събира и обработва вашите лични данни.

Избирайки нашите услуги, Вие приемате общите условия посочени по-долу:

  1. Платформата за ремонти, работи с подизпълнители и отговорността пада върху тях, сключването на договор, плащането и отчитането на прихода се прави с фирмата изпълнител.
  2. Съветваме Ви никога да не давате предварително пари за неизвършен труд от страна на майсторите.
  3. Да не давате голям % от общата стойност за материалите, без да имате писмено сключен договор с изпълнителя и писмено да са уведомени и двете страни по изпълнението за нужните материали за ремонтната дейност.

Ние не носим отговорност при допуснати грешки, неточности при изпълнението или неточности и претенции по време на ремонта от страна на заявителя на ремонта. Отговорността на е на изпълнителя, и сроковете и договореното е ваша отговорност да го следите и по време на ремонта ако имате някакви искания и претенции да ги коментирате с изпълнителя.

Гарантиранцията за изпълнението на ремонтната дейност може да потърсите от фирмата изпълнител, ако има такава за дадената услуга.